Grinda Säteri

Boende

Grinda finns totalt 11 fasta bostäder som hyrs ut. Här finns även 2 sommartorp och en flygel som hyrs ut dygnsvis.