Grinda Säteri

Historia

Grinda ICorps de logi uppförd på 1790-talet, ombyggd 1890. Två flygelbyggnader uppförda på 1700-talet.

Areal 1938: Total 902,25 har , därav 240 åker. Av de då underlydande gårdarna var Grindaberg, Herrgölet, Granängen, Grindanäs och Fornbotorp utarrenderade, medan Mökulla och Ålkärr drevs i sambruk med huvudgården.

Historik: Bland ägare i gångna tider märks: Åke Bengtsson Färla 1562 (d.1578), Erik Gabrielsson Oxenstierna 1588 (genom giftermål med Bengta Gera som ärvde Grinda 1578 efter fadern Åke B. Färla) (d. 1594), Erik Rynings 1633 (d.1654), Erik Krase 1655 (d. 1665), Fredrik Rosenhane 1685 (d. 1709), Creutz 1770, Bonén 1795, Wachtmeister 1816-25.

Bland senare ägare till Grinda märks: Lovison 1851, G.V. Leuhusen, A. Altberg, A Adlercreutz, Karl Backe till 1923, Carl och Albin Linderoth. 1938 övertogs gården av Ivar Elis Lundblad därefter av sonen Ebbe och senare dennes söner Claes och Magnus Lundblad. 2023 kommer ett generationsskifte ske då till Magnus son Filip Lundblad.