Grinda Säteri

Lantbruk entreprenad

såsom balpressning, gräs slåtter, sådd och tröskning.

Behöver du hjälp med Balpressning? Halm eller gräs, vi kan hjälpa dig i samarbete med Viks Gård som hjälper till med inplastning. Vi kör moderna maskiner från Kuhn som gör mycket fina balar av ditt foder.