Grinda Säteri

Lantbruket

Grinda Säteri och Sundby Säteri bedrivs ett modern precisionsodlings jordbruk. Här brukar vi ca 280ha egen åkermark samt arrenderar därtill ca 50ha.

I våran växtföljd odlar vi

  • Kvarnvete
  • Höstraps
  • Grynhavre
  • Maltkorn
  • Vall

På gårdarna finns ca 120 nötkreatur som hjälper till att beta och hålla öppna landskap på gårdens ca 60ha betesmark.