Grinda Säteri

Om oss

Grinda Säteri AB är i grunden ett familjeföretag som från början verkat inom jord och skogs-sektorerna men under årens lopp även utvecklat och satsat på flera olika företagsgrenar. Där bland annat egen glassproduktion och Padelhall. År 2022 blev vi utsedda till årets företagare i Sörmland. Mer går att läsa på foretagarna.se

Vi står nu under 2023 för en generationsväxling