Grinda Säteri

Skogsbruk

Vi bedriver ett aktivt, modernt skogsbruk om ca 1000ha prodktiv skogsmark där allt som averkas för industrin återplanteras och ny ung skog kan ta fart, växa och binda koldioxid. Vårt skogsbruk är självklart PEFCcertifierat vilket innebär att vi lämnar minst 5% av den produktiva skogsmarken till naturvården. Vissa områden lämnas för fri utveckling och en del områden måste skötas för att naturvärden ska bevaras eller förbättras.