Grinda Säteri

Snöröjning och vägunderhåll

Vi utför tjänster som snöröjning/sandning, vägsladdning och kantslåtter i Flens kommun med omnejd

I samarbete med Mekomek AB och Mark & Schakt AB har vi till vintern 2022 och 2023 utökat med 5 ekipage som plogar och sandar vägar samt i tätorterna Flen och Malmköping. Är du intresserad av hjälp till kommande säsonger, kontakta oss för ett prisförslag.